بهعلو تخا - یهودیان ایرانی

یهودیان ایرانی
یهودیان ایرانی
Go to content

   پاراشا  بهعلوتخا  هفطارا

پاراشا بهعلوتخا یا به زبان  عبری בְּהַעֲלֹתְךָ  به معنای "وقتی قدم می گذاری" ، یازدهمین کلمه و اولین کلمه متمایز در پاراشا است که سی
و ششمین قسمت هفتگی در چرخه تورات خوانی یهودی سالانه و سومین کتاب در سفر بمیدبار است. این پاراشا از منوراه درباره خیمه مقدس میشکان ، تقدیس لاویان ، موعد پسخ دوم ، همچنین در رابطه با ابر و آتش ییسرائل ها ، شوفارهای نقره ، نحوه حرکت ییسرائل ها در سفرها ، شکایت های بنی ییسرائل و چگونگی عملکرد میریام و اهرون و از مشه ربنو و... این پاراشا شامل اعداد 8: 1–12: 16 است. که از 7،055 حرف عبری ، 1840 کلمه عبری ، 136 آیه و 240 سطر در طومار تورات تشکیل شده است.

پاراشاى بهعلوتخا داراى 136 (קלו) پاسوق  مطابق با סימן  ״ מהללא-ל  ״  ...

✅ پاراشاى بهعلوتخا داراى 3 فرمان امر و 2 فرمان نهى

انجام مراسم پسح شنى در 14 ايار
خوردن سبزى تلخ و مصا با قربانى پسح شنى
نواختن شيپور در بيت هميقداش در زمان تقديم قربانى و اعلام جنگها

نواهى:👇
منع باقى آوردن از گوشت قربان پسح شنى تا صبح 15 ايار
2)منع شكستن استخوانهاى قربان پسح شنى

پاراشا بهعلوتخا פרשת בהעלתך

زِخَریا: 14/2 – 17/2 و 10/3 و 7/4

زِخَریا از یهودیانی بود که پس از آزادی یِروشالَییم از چنگ فرمانروایی بابِل، در سال 3387 عبری به فرمان کوروش هَخامَنِشی از بابل به آنجا بازگشت. 17 سال پس از آن، در سال 3404 عبری یا دومین سال سلطنت داریوش هخامنشی، زخریا پیامبری و ارشاد قوم ایسرائل در یروشالییم را آغاز کرد.
وی و ناوی حَگَی از واپسین پیامبرانی بودند که برای بازسازی مجدد بِت هَمیقداش، ملت را رهنمون می ساختند. پیام هر دو، تشویق ملت ایسرائل که تازه از بابل به یروشالییم بازگشته بودند، به بازسازی بت همیقداش بود. آسیبهای جسمی و روحی ناشی از اسارت در بابل، حملات پیاپی و نفوذ منفی همسایگان ایسرائل بر این کشورها و اهالی آن، چنان ناامیدی و بی ایمانی ملت را برانگیخته بود که تنها تشویق و نویدهای آسمانی قادر به بازگرداندن و زنده کردن ایمان آنها به نظر می رسید. در چنین روزهایی، زخریا پسر برخیا همراه حگی به ارشاد و نویدهای امیدوار کننده قوم ایسرائل پرداخته، آنان را به بازسازی سریعتر بت همیقداش وامی داشتند.
این بخش از نبوتهای زخریا، شرح تشویقها و میانجی گری هایش بین زِروبابِل – فرماندار یِهودا و یِهوشوعَ کُهَن گادول (کاهن اعظم) بر سر بازسازی بت همیقداش است.
رویای زخریا از شمعدان هفت شاخه طلایی در بت همیقداش، مشروع در متن این هفطارا و فرمان الهی مبنی بر افروختن شمعدان هفت شاخه طلایی (مِنورا) توسط اَهَرون هَکُهن در پاراشای بِهَعَلوتخا، تشابه این هفطارا و پاراشایش را می نماید.
POWERED BY iriptv.com
روابط عمومی
info@iran620.com
کمک های مالیBack to content