Iran Jewish Tv - یهودیان ایرانی

یهودیان ایرانی
یهودیان ایرانی
Go to content
בהً
بنام خد-ا
           Iran Jewish Tv   شبكه تلوزيون یهودیان ایرانی
خداوندا  :  دل ما را چون نِى لبكى چو بين بر لبهاى خود
بگزار و زيباترين نغمه هايت را در فضاى زندگانى ما ترنم كن ؛
چنان بنو از دل ما را ، كه هر جا نفرتى است عشق باشيم ؛
هر جا زخمى است ، مرحم باشيم ؛
هر جا ترديدى است ، در راه تو يك دل باشيم ؛
هر جا تاريكى است ، روشنايى باشيم ؛
 شاعر معاصر كرامت ظرابيان

Live Iran Jewish Tv - پخش زنده تلویزیون یهودیان ایرانی - نور زندگی - אור החיים

لینک با سرعت پایین

برنامه های در حال پخش
POWERED BY iriptv.com
روابط عمومی
info@iran620.com
کمک های مالیBack to content